Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan sorular


SMMM İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

 

STAJA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajına kimlerin başvurabileceği 3568 sayılı Yasa ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir. SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINA 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A –a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanların staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerine değinilmektedir. Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından li-sans düzeyinde mezun olmakla beraber, yukarıda belirtilen bilim dallarından lisans üstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir.

STAJA BAŞVURU VE SÜRESİ
3568 sayılı Yasa’nın öngördüğü koşullara sahip olanlar her yıl Nisan-Ağustos ve Aralık aylarında staj başvurusunda bulunabilirler.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik için staj süresi 3 yıldır.

STAJ YAPILABİLECEK YERLER
1- Serbest Muhasebecilik Stajı, Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir.
2- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajı ise Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir yanında ve/veya onların gözetim ve denetiminde yapılabilir. 
Gözetim ve Denetimde yapılacak stajlarda stajın yapıldığı ticari işletmelerde yalnızca bir kişi staja başlayabilir. Burada asıl olan her bir ticari işletmede tek bir stajyerin olmasıdır. Bir ticari işletmede birden fazla bordrolu meslek mensubu ya da sözleşmeli meslek mensubunun bulunması durumunda da yine o işletmede yalnızca bir kişi staj yapabilir. Bu koşullarda aynı işletmede birden fazla stajyerin saptanması durumunda stajlar iptal edilecektir.

STAJA BAŞLAMA DEĞERLENDİRMESİ
Staj başvuru ayları Nisan, Ağustos ve Aralık’tır. Staj Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca staja başlama değerlendirmesi’ne gireceklerdir. Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına kavuşacaktır.
Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan Staja Başlama Değerlendirmelerinde 3 yıl içinde başarılı olma şartı bulunmaktadır.
Üç yıl içerisinde başarılı olamayan adayların staj dosyaları iptal edilecek ve eski başvurularına bağlı olarak sınavlara alınmayacaklardır. Yeniden staj yapmak isteyen adaylar Staja Başlama Değerlendirmesine yeni staj dosyası açtırarak katılabileceklerdir.

HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAK LİSTESİ  (Sınava ilk kez başvuracaklar için)
1. Bir adet Onaylı nüfus cüzdanı örneği (noter veya muhtarlıktan alınmış, resim zorunluluğu yok), soyadı değişikliği olanların evlilik cüzdanı fotokopisi ve yeni nüfus cüzdanı fotokopisi birlikte gelmelidir.(T.C Kimlik numarası nüfus cüzdanı üzerinde yazmıyorsa internet çıktısı getirilecek)
2. İkametgah Senedi (İstanbul İline Ait ve Asıl ve Son 3 ay içinde alınmış olması gerekiyor),
3. Cumhuriyet Savcılığından RESMİ KURUMA alınacak Adli Sicil Belgesi (Son 3 ay içinde alınmış olması gerekiyor.) Sabıka Kaydı Olanlardan Mahkeme Karar Fotokopisi istenmektedir.
4. Noter Onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri 3568 sayılı Yasa kapsamında olan adayların, her iki diplomalarını da noter onaylı getirmeleri zorunludur. Tezli yüksek lisansı bitirenlerin tezlerinin bir fotokopisini de teslim etmeleri gerekmektedir.(Kimlik Bilgileri, Diplomasının arka sayfasında bulunan adaylar diplomalarının arka yüzünü de notere onaylatmak zorundadırlar)
5. 3 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olup, Adayın Kolaylıkla Tanınmasına Yardımcı Olacak Nitelikte Olması Gerekmektedir. Başı Kapalı, Peruklu vb. Gibi Çekilmiş ve Yapıştırılmış Fotoğraflar Kabul Edilmeyecek, Yeniden İstenmeyecek ve Aday Sınava Alınmayacaktır).
6. Aşağıdaki Bedellere Ait Banka Dekontlarının Asılları
7. Staj Dosyasının 1.Sayfasındaki Form (Staj Başvuru Formu) Eksiksiz Doldurulacaktır, Anadolu Üniversitesi Başvuru Formuna http://tesmer.anadolu.edu.tr İnternet Adresinden Girilecek, Matbu Formda Yer Alan Bilgiler Doğru Ve Eksiksiz Olarak Doldurup Onaylandıktan Sonra 2 nüsha form çıkarılacaktır. Formun bir nüshasına oda görevlisi tarafından kaşe vurulacak ve size verilecektir. Bir nüshası başvuru için oda’da kalacaktır. Formunuza  Sınav Harcı Dekontunu Ekleyerek Odaya Teslim Etmeniz gerekmektedir. Ayrıca formunuza fotoğraf yapıştırmayı ve imzalamayı unutmayınız. İkisinden birinin eksik olması halinde sınava başvuru yapmanız mümkün değildir.
8. Staja giriş sınavına başvuru yapacak adaylardan yabancı uyruklu olanların konsolosluktan veya elçilikten Türk soylu olduklarını kanıtlayan yazı ile çalışma ve oturma izinlerini de sunmaları zorunludur.
9. Staja giriş sınavı başvuru formundaki bilgiler tamamlanıp onaylandıktan sonra form üzerinde hiçbir değişiklik yapılamayacaktır. Bu nedenle adayların bilgilerini dikkatlice doldurmaları gerekmektedir.

SINAVA DAHA ÖNCE KATILANLAR İÇİN EVRAK LİSTESİ
1. 1 Adet Fotoğraf (Anadolu Üniversitesi Formuna yapıştırılacak Fotoğrafın Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olup, Adayın Kolaylıkla Tanınmasına Yardımcı Olacak Nitelikte Olması Gerekmektedir. Başı Kapalı, Peruklu vb. Gibi Çekilmiş ve Karta Yapıştırılmış Fotoğraflar Kabul Edilmeyecek, Yeniden İstenmeyecek ve Aday Sınava Alınmayacaktır).
2. Aşağıdaki Bedele Ait Banka Dekontunun Aslı
3. Anadolu Üniversitesi Başvuru Formuna http://tesmer.anadolu.edu.tr İnternet Adresinden Girilecek, Matbu Formda Yer Alan Bilgiler Doğru Ve Eksiksiz Olarak Doldurup Onaylandıktan Sonra 2 nüsha form çıkarılacaktır. Formun bir nüshasına oda görevlisi tarafından kaşe vurulacak ve size verilecektir. Bir nüshası başvuru için oda’da kalacaktır. Formunuza  Sınav Harcı Dekontunu Ekleyerek Odaya Teslim Etmeniz gerekmektedir. Ayrıca formunuza fotoğraf yapıştırmayı ve imzalamayı unutmayınız. İkisinden birinin eksik olması halinde sınava başvuru yapmanız mümkün değildir.
4. Staja Giriş Sınavı Başvuru Formundaki Bilgiler Tamamlanıp Onaylandıktan Sonra Form Üzerinde Hiçbir Değişiklik Yapılmayacaktır. Bu Nedenle Adayların Bilgilerini Dikkatlice Doldurmaları Gerekmektedir.

SINAVI KAZANAN ADAYLAR, sınav sonuçları açıklandıktan sonraki, staj başlama döneminden itibaren 2 yıl içerisinde staja başlamak zorundadırlar. Staja Başlayacak adayların Ocak, Mayıs, Eylül aylarının en geç 10’una kadar işe başlaması gerekmektedir. İşe başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde,   http:// tesmer.anadolu.edu.tr internet adresinden alacakları sınav sonuç belgesi ile birlikte staja ilişkin evrakları-nı odasına teslim etmesi gerekmektedir.
  • Adres : Eski Osmanlı sok. Dilan Sitesi No: 4 A Blok Kat :3 D:6 Mecidiyeköy / İstanbul
  • Telefon: 0 212 543 44 42
  • Fax: 0 212 543 44 42
  • Email: info@akademikakademi.com


    Bu bölümden sizler için SMMM ,DGS,ALES gibi alanlarla ilgili hazırlamış olduğumuz testlere ulaşabilir ve çözebilirsiniz.


  • ALES SINAV SONUÇLARI
  • DGS SINAV SONUÇLARI
  • SMMM SINAV SONUÇLARI

Copyright © 2019 akademikakademi.com